top of page
MULTIVERSUM
Play Video

M U L T I V E R S U M        G Ä V L E        2019


En multisensorisk konstupplevelse av ljud, form och färg, där färgens och linjens rena kraft manifesteras i större tredimen-sionella ljudverk och målningar, vibrerande likt stora högtalarmembran omslutna av en mångkanalig elekroakustisk upple-velse i surround av tonsättaren Jens Hedman. En audiovisuell installation, en oas av färg‐ och ljudenergi, att omslutas och uppfyllas av, vila i samt fysiskt interagera i.
                                                                                                                                                

Det minimalistiska uttryck som är kännetecknande för de båda konstnärerna möts och korsbefruktas för första gången sedan Kulturhuvudstad Stockholm 1998.

Utgångspunkten för utställningen är människans fysiska och mentala plats i universum, hennes förhållningssätt till det och rörelse i det. Konstnärernas delade intresse för sinnenas perception av färg, form och ljud resulterar här i ett konstnärligt möte som i delar även riktar sig speciellt till människor med syn, hörsel eller neuropsykologiska funktionsnedsättningar.   

Radiointervju

SAL 1, Länsmuseet Gävleborg 2018-19
Skärmavbild 2019-04-25 kl. 10.35.59.png
bottom of page